Algemene informatie


DOELGROEP

De Kwaliteitskring Gelderland is een actieve, onafhankelijke vereniging van en voor vertegenwoordigers van zowel profit als non-profit organisaties in Gelderland op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Leden komen uit de sectoren industrie, dienstverlening, opleidingsinstellingen, certificerende instanties en adviesorganisaties. Tevens is het mogelijk om op persoonlijke basis lid te worden van de Kwaliteitskring Gelderland.

 

DOELSTELLINGEN

De kring heeft tot doel het faciliteren en stimuleren van de kennisuitwisseling tussen de leden op het gebied van KAM-zorg, -management en -systemen. Er wordt een actief netwerk en ontmoetingsplatform geboden voor medewerkers, ondernemers en professionals uit het vakgebied.

 

ACTIVITEITEN

De Kwaliteitskring Gelderland komt zesmaal per jaar bijeen, bij voorkeur op middagen van de maanden september, oktober, november, maart, april en mei. Tevens vindt er in januari een nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Naast de reguliere bijeenkomsten zijn  er ook nog workshops waarvoor een kleine bijdrage gevraagd wordt.
Tijdens de bijeenkomst in september vindt tevens de algemene ledenvergadering plaats. Dan worden ook de thema’s voor de bijeenkomsten in grote lijnen vastgesteld. Het uitgewerkte jaarprogramma van de Kwaliteitskring Gelderland wordt vervolgens gepresenteerd op de nieuwjaarsbijeenkomst.
Dit programma bestaat dan altijd uit een mix van specifiek op Kwaliteit, Milieu, Veiligheid & Gezondheid (ARBO) en Duurzaamheid gerichte bedrijfsbezoeken, workshops, lezingen, etc. De gelegenheid tot netwerken wordt tijdens de bijeenkomsten in ruime mate geboden.

 

LIDMAATSCHAP EN INLICHTINGEN

Het lidmaatschap staat open voor bovengenoemde doelgroep. Van leden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de kring. Bij start van het lidmaatschap en daarna jaarlijks ontvangt elk lid de ledenlijst van de Kwaliteitskring Gelderland. De statuten en huishoudelijk reglement worden eveneens bij start van het lidmaatschap toegezonden.
De contributie voor de Kwaliteitskring Gelderland bedraagt € 85,- voor het eerste lid, het tweede lid is gratis en men betaalt € 42,50 voor het derde en volgende lid.
Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Wilt u zich aanmelden? Of wilt u meer informatie

Agenda

Big Data: Wat kan ik leren van een data scientist?
AKOS / Mr Green Apeldoorn
QESHH Event 2021
Psychosociale Arbeidsbelasting

Verslagen

Vind hier de verslagen van diverse evenementen