De oprichting van de Kwaliteitskring Gelderland in 1977...


De kring werd 14 september 1977 opgericht als Kwaliteitskring regio Arnhem. Initiatiefnemers waren de heren H. Scheers (AKZO/Enka),  J. Kemkens en F. Jansen (Atag).  Tijdens de eerste gesprekken werd al snel duidelijk dat voor een goed functionerende kring met continuïteit meer personen nodig waren. Bij de oprichten van de kring waren aanwezig de heren Scheers, Kemkens, Trenning (Honig), Pronk (SKF Veenendaal), Ten Broeke, F. Jansen, Willet, Falk (Thomassen), A. Wassink (Kema).
Van de bedrijven die tijdens de oprichtingsvergadering aanwezig waren, zijn er nog steeds enkele lid van de kring.

Later werd de naam gewijzigd in Kwaliteitskring Midden- en Zuid-Gelderland (KKMZG).
Gezien de vakinhoudelijke ontwikkelingen en de geografische samenstelling van het ledenbestand werd in september 2003 besloten de naam te wijzigen in KAM Kring Gelderland. KAM staat hierbij voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu.

Tijdens de ledenbijeenkomst van september 2014 is besloten de naam van de vereniging te wijzigen in Kwaliteitskring Gelderland.
De kring heeft momenteel ca. 100 leden en maakt deel uit van het landelijke overleg kwaliteitskringen.

Lees het een verslag van de oprichtingsvergadering in 1977 en hier het voorstel voor de eerste statuten.

Agenda

ALV & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Big Data: Wat kan ik leren van een data scientist?
AKOS / Mr Green Apeldoorn
Workshop Be´nvloeden

Verslagen

Vind hier de verslagen van diverse evenementen