Webinar: De ideale leerwereld volgens iSee iKnow

Locatie:
Digitaal via Teams
Datum:
Woensdag 24 juni 2020
Aanvang:
16:00 uur
Einde:
17:00 uur

Doelgroep: kwaliteits- en hr professionals uit de industrie – max 15 personen

Aanmelden via e-mail: info@kwaliteitskringtwente.nl. (je email adres wordt naar andere KKring gestuurd

De deelnemers ontvangen een link naar het webinar op MS Teams

........................................................................................................................................

Kennis wordt gezien als een van de belangrijkste succesfactoren voor elke organisatie.

Maar het optimaal benutten en borgen van bedrijfsspecifieke kennis is vaak voor verbetering vatbaar.

Wanneer over "kennis" wordt gesproken, denkt men ook aan "leren" en onbewust aan "formeel leren". Formeel leren binnen een organisatie is bijv. het halen van een kenniscertificaat op basis van een (voedsel)veiligheidseis. Alle medewerkers volgen hiervoor periodiek (twee-jaarlijks) een training en leggen een examen af. Er wordt van uit gegaan dat de kennis gedurende 2 jaar bij de medewerkers voldoende paraat blijft. Ebbinghaus heeft meer dan 100 jaar geleden al aangetoond dat dit niet zo is. Tevens is het de vraag of alle onderdelen van de training wel relevant zijn voor de eigen organisatie.

Daar tegenover is het de vraag, wat dezelfde medewerker in de zelfde periode tijdens zijn werk leert van praktijkgevallen, overleggen, evaluaties etc. Kortom, hoe goed beklijft de kennis met deze informele leermethode?

Volgens diverse onderzoeken is minder dan 10% van de kennis van een gemiddelde werknemer op een formele wijze geleerd. Alle overige relevante kennis wordt op een informele wijze tijdens het werk geleerd. Informeel leren is dus bij elke organisatie dominant!. Het is daarom van belang om de informele leermethode binnen uw bedrijf te begrijpen, te stimuleren en evt. te ondersteunen.

Wat betreft informeel leren zijn de kenniswerkers, zoals het operationeel management, QESH-, Continues improvement- en compliance functionarissen, de belangrijkste spelers. Echter, deze spelers zijn zich vaak niet bewust van het informeel leerproces waar zij deel van uitmaken en hanteren managementconcepten gebaseerd op het pre-internettijdperk.

iSeeiKnow is een internet-tool die de kenniswerkers bij het informele leerproces ondersteunt. Het is een tool waarbij kennis wordt opgebouwd op basis van casuïstiek uit de eigen praktijk. De tool is ontstaan vanuit de kwaliteitsmanagementgedachte met als centraal thema faalkostenbesparing. Het is te beschouwen als de laatste stap in kwaliteitsmanagement: hoe borgen wij de kennis die wij n.a.v. non-conformiteiten hebben ontdekt.

Wil jij meer weten over de dominante leermethode in organisaties en hoeveel faalkosten je kan besparen in jouw organisatie? Meld je dan aan voor het webinar.

Wouter van de Zee van iSee iKnow neemt je mee in de achtergrond van informeel leren en hoe dit kan worden ondersteund. Tevens gaat hij in op de relatie tussen leren en faalkosten.

Agenda

ALV & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Big Data: Wat kan ik leren van een data scientist?
AKOS / Mr Green Apeldoorn
Workshop Be´nvloeden

Verslagen

Vind hier de verslagen van diverse evenementen